Thanh toán

TK CTY:2407201004127 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp 

*Và Phát Triển Nông Thôn Agribank

*TK:7400102638003, tại Ngân Hàng Quân Đội - MB