Việc hỏng hóc trong qua trình sửa chữa máy lọc nước tuy không thường xuyên xảy ra nhưng nếu một ngày máy lọc nước bạn đang sử dụng có vẫn đề về máy móc, về đường nước, về kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Hotline: 1900 636 683.

Hotline bán hàng1900 636 683